"Adeptussá maga lesz az ember, nem pedig mások formálják azzá."

Copyright:  Kovács Éva Mária          

Mielőtt elkezdeném az általam készített Mester kártya bemutatását, előbb néhány gondolat a napjainkban egyre népszerűbbé váló jóslásról, jövendőmondásról.

 

Jóslás, jövendőmondás
Manapság egyre többen keresnek fel jóslással foglalkozó személyt azért, hogy tájékozottabbak és felkészültebbek legyenek a jövőt illetően.
Igen nagy a kínálat a jósolókból, látókból és a kártyák fajtáiból, ezért az ember a megérzésére hagyatkozva dönti el, hogy kihez fordul, és melyik pakliból szeretné megtudni közeljövőjének titkait.
A jóslás nem más, mint a jövő fürkészése és elsősorban a bizonytalanságban élő embereknek nyújt némi segítséget.
A sikerek fényében és a kudarcok sötétségében élő egyének szeretnék megismerni sorsukat, jövőjüket és így a karma hatása alól kivonni magukat. Cselekedeteik, jövőjük megtervezéséhez támpontokat keresnek, s ehhez segítséget nyújthat a kártyavetés is.
A jóslásmódszereknek hatalmas a tárháza: kártya, kávézacc, csillagok, dobókocka, kövek, csontok, tenyér, álmok, számok, kristálygömb stb.
Vannak, akiknek már segédeszközre sincs szükségük, mert azt állítják magukról, hogy különleges képességekkel rendelkeznek (kiválasztottak), – tisztánlátók vagy léleklátók – s belelátnak mások jövőjébe (természetesen mindezt jó pénzért).
Nagy bátorságra és még nagyobb tudatlanságra vall, ha valaki több évre előre akarja megjósolni valakinek a jövőjét. Kész élettervet és világnézetet nyújtani annyi, mint az embert elszemélyteleníteni és beleláncolni az anyagba.
Nem a kártyavetés vagy a jövőre való kíváncsiság jelenti e téren a problémát, hanem az, hogy a kérdező általában megfeledkezik arról a tényről, hogy a „jóslás” alkalmával mindig a lehetőségek kerülnek felszínre és nem a valódi jövőkép.

Jóslat beteljesedése
Az alvó tudatú embernek a kifejlesztett akarata szóra is alig érdemes, ennek következtében a körülmények uralkodnak rajta. Karmája meghatározott viszonyok közé helyezte, és ezek hatása annyira fontos tényezője élete folyásának, hogy jövőjét egy valóban haladott szellemiségű egyén, úgyszólván matematikai pontossággal képes előre látni. (Ilyen látó ember azonban nagyon kevés van és tudatossága okán nem bocsátkozik jóslásokba.)
A jóslatok megvalósulása a kérdező szellemi-erkölcsi érzékenységétől is függ, mert elsősorban rajta múlik, hogyan váltja valóra azokat. A jóslatok többsége önbeteljesítő, ami a gondolatok teremtő erejének és a vonzás törvényének alapelvei okán tudhatók be.
A haladottabb, tudatosabb embernél – aki tudással és akarattal rendelkezik – csődöt mond a prófécia, mert az ilyen személy nagy részben ura a körülményeknek, és nem azok alakítják az életét. Igaz ugyan, hogy élete főbb eseményeit már előzőleg a régi karma elrendezi, de az, ahogy ezek érintik, a mód, ahogyan bánik velük, sőt esetleg úrrá is lesz rajtuk már mind a saját műve, amit csak, mint valószínűségeket lehet előre látni. Ezek a cselekedetei okokká válnak és az életében így létrehozott hatások láncolata nem szerepelt az eredeti elrendezésben, ezért még hozzávetőleg sem volt előre látható.  Tehát a szellemiségében fejlődésre törekvő ember jövőjét szinte még 1-2 hétre előre is képtelenség megjövendölni, nemhogy évekre.

Szolgáltatások
Mester kártya
 
 
1 2